Rys historyczny


sierpc_fara Pierwsza informacja o grodzie w Sierpcu pochodzi z 1065 r. W tym czasie według tradycji kościelnej odnotowuje się już pierwsze ślady zorganizowanego życia parafialnego i powstanie pierwszego kościoła na miejscu dawnej świątyni pogańskiej. Obecny kościół murowany powstał (część wschodnia) w połowie XIV w (1430 r), być może z fundacji Prokopa i Feliksa Sierpskich. Restaurowany i rozbudowany był w 1569 r. staraniem Andrzeja Sierpskiego z Gulczewa, wojewody rawskiego i starosty płockiego. W latach 1630, 1648 i 1794 świątynia była niszczona pożarami. Po odbudowie w 1861 r. była konsekrowana. Podczas II wojny światowej kościół był zamieniony na magazyn zbożowy. Podczas remontu w latach 1952-1953 dobudowano zakrystię. W 1952 r. Władysław Drapiewski wykonał w kościele polichromię. Ostatnie remonty świątyni miały miejsce w 1971 r. ( odnowiono malaturę), w 1991 r. położono nowy dach na wieży, a w latach 1997-2006 wyremontowano wieżę wewnątrz, przeprowadzono konserwację dachu i zewnętrznej elewacji kościoła, wykonano nowe dębowe drzwi oraz doprowadzono kanalizację do kościoła i położono nową nawierzchnię wokół kościoła, założono nową dębową boazerię, wstawiono nowe dębowe ławki, uzupełniono brakujące witraże, przeprowadzono kapitalny remont wewnątrz kościoła i wykonano nową malaturę, przeprowadzono konserwację i złocenie ołtarzy i nastawy organowej, złocenie wszystkich żyrandoli i kinkietów,, dokonano konserwacji i rozbudowano stacje drogi krzyżowej, zakupiono nowe organy elektronowe firmy holenderskiej, zainstalowano elektryczny napęd dzwonów . Spośród zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: ołtarz główny, barokowy z XVIII w. z ornamentami rokokowymi. Kościół św. Ducha Na terenie parafii znajduje się również kościół filialny św. Zbudowany z fundacji króla Zygmunta Starego pod koniec XV wieku / ok. roku 1460 -1480 w stylu gotyckim. Budowniczym był Jan z Przasnysza. Był to kościół przyszpitalny. Najcenniejszym zabytkiem w tym kościele są malowidła ścienne, freski późnogotyckie z początku XVI wieku. Podobne znajdują się w naszej diecezji tylko w bazylice w Czerwińsku. Przedstawiają Ostatnią Wieczerzę, Sąd Ostateczny, Ukrzyżowanie, Chrystusa Salwatora Mundi, Chustę św. Weroniki, Trójcę Św. W kościele znajduje się jako cenny zabytek drewniana rzeźba ze szkoły Wita Stwosza Tron Łaski przedstawiająca Trójcę Świętą. W roku 1997 kościół osuszono, przeprowadzono konserwację fresków, a w latach 2008-2009 założono witraże, odnowiono zewnętrzną elewację kościoła, wymalowano wewnątrz, wstawiono nowe meble łącznie z nowymi ołtarzami i ambonką.
Terytorium parafii

Ulice w mieście:

Armii Krajowej, Baczyńskiego, Benedyktyńska, Bobrowa, Broniewskiego, Pl. Chopina, Dworcowa, Farna, Bpa Floriana, Gałczyńskiego, Grota Roweckiego, Hallera, Os. Jana Pawła II, Jaśminowa, Kleberga, Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja, Kruczkowskiego, Księcia Wacława, 11 Listopada (numery 1-7), Łąkowa, Malinowa, Mieszka I, Mikołajczyka, Miłobędzka, Nałkowskiej, Narutowicza, Okrzei, Piastowska (numery parzyste 2-80), Płocka (numery 1-15), Polna, Poziomkowa, Reja, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słoneczna, Smolna, Staszica, Sucharskiego, Ks. Ściegiennego, Traugutta, Wawrzyńca, Wiosny Ludów (numery 1-20), Wojska Polskiego, Wspólna, Pl. Kard. Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zielona, Żeromskiego

Miejscowości:

Bledzewo, Bledzewko, Kwaśno, Mieszczk, Miłobędzyn, Piaski, Pistowo Nowe, Piastowo Stare, Sułocin